| Λεξικό| Καρδιακή ανεπάρκεια | Αιφνίδιος θάνατος | Συγκοπή |

 

Συμπτώματα καρδιακών παθήσεων
Στεφανιαία νόσος

Υπέρταση

Υπερλιπιδαιμία
Καρδιακή ανεπάρκεια
Βαλβιδοπάθειες
Μυοκαρδιοπάθειες
Συγκοπή-Λιποθυμία
Αγγειακά επεισόδια

Σακχαρώδης διαβήτης

Αρρυθμίες

Παχυσαρκία
Όγκοι της καρδιάς
Καρδιά και σεξ
Άλλες καρδιακές παθήσεις

 

 

Αίσθημα παλμών

 

Φυσιολογικά, οι παλμοί της καρδιάς δεν γίνονται αντιληπτοί από το άτομο. Με την επίδραση όμως κάποιας συγκινήσεως, σωματικής προσπάθειας ή αρρώστιας οι παλμοί της καρδιάς γίνονται αισθητοί.

Το αίσθημα των παλμών παρατηρείται συχνότερα στα νευρωσικά άτομα. Στην περίπτωση αυτή η προσοχή είναι διαρκώς στραμμένη στην καρδιά και οι παλμοί της, οι οποίοι σε φυσιολογικές συνθήκες δεν γίνονται αντιληπτοί, ο άρρωστος τους καταλαβαίνει.

Είναι φυσιολογικό να αισθάνεται κανείς τους καρδιακούς παλμούς έπειτα από μια σωματική προσπάθεια όπως όταν ανέβει σκάλες ή έχει διανύσει κάποια απόσταση τρέχοντας.

Σε ορισμένα άτομα όμως το αίσθημα των παλμών εμφανίζεται ύστερα από ασήμαντη προσπάθεια. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει νόσος. Το φαινόμενο οφείλεται απλώς σε έλλειψη προσαρμογής στην προσπάθεια, και πράγματι η κλινική εξέταση δείχνει ότι η καρδιά είναι φυσιολογική.

Το αίσθημα των παλμών ωστόσο μπορεί να είναι και επακόλουθο κάποιας καρδιακής πάθησης. Σε ένα καρδιοπαθή ακόμη και η μέτρια σωματική προσπάθεια προκαλεί έντονο αίσθημα παλμών.

Χαρακτηριστική καρδιακή νόσος στην προκειμένη περίπτωση είναι η παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία και κοιλιακή ταχυκαρδία, πού εκδηλώνεται με παλμούς ταχείς και ρυθμικούς. Οι παλμοί εμφανίζονται ξαφνικά χωρίς καμιά φαινομενική αιτία και πολλές φορές με τον ίδιο τρόπο εξαφανίζονται.

Αίσθημα παλμών μπορούν να προκαλέσουν η κατάχρηση καφέ ή καπνίσματος. Αίσθημα παλμών εμφανίζεται συχνά σε καταστάσεις πυρετού, ανεξάρτητα από την αίτία η οποία τις προκάλεσε.

Άλλες παθολογικές καταστάσεις οι οποίες προκαλούν αίσθημα παλμών είναι η στεφανιαία νόσος, οι βαλβιδοπάθειες, οι μυοκαρδιοπάθειες, η αρτηριακή υπέρταση, οι βαριές αναιμίες και η υπογλυκαιμία.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι καρδιακοί παλμοί μπορεί να είναι  ρυθμικοί

Σε άλλες παθολογικές καταστάσεις, αντίθετα, οι καρδιακοί παλμοί όχι μόνο γίνονται αισθητοί από το άτομο άλλά παρουσιάζονται επίσης και με τρόπο ακανόνιστο και άρρυθμο. Οι δύο χαρακτηριστικότερες καταστάσεις οι οποίες προκαλούν καρδιακή αρρυθμία είναι οι έκτακτες κολπικές και κοιλιακές συστολές και η κολπική μαρμαρυγή. Οι έκτακτες συστολές αποτελούν τη συχνότερη αιτία τού αισθήματος παλμών. Είναι δηλ. συστολές της καρδιάς εκτός του κανονικού ρυθμού και παρουσιάζονται κατά τον έξης τρόπο: το άτομο αισθάνεται ένα ενόχλημα στο στήθος λίγο ή πολύ ισχυρό, πού ακολουθείται από περίοδο παύσεως κατά την οποία η καρδιά δεν χτυπά. Ακόμη και αυτό το προσωρινό «σταμάτημα» της καρδιάς είναι δυνατό να γυνή αντιληπτό από το άτομο.

Αμέσως έπειτα η καρδιά ξαναρχίζει τη φυσιολογική της λειτουργία ωσότου μετά από κάποιο διάστημα έρχεται μια άλλη έκτακτη συστολή. Τα αίτια τα οποία προκαλούν τις έκτακτες συστολές μπορεί να είναι το άγχος ή καρδιακές παθήσεις. Η κατάχρησης καπνού και καφέ αποτελεί επίσης μια από τις συνηθισμένες αιτίες των εκτάκτων συστολών.

Άλλη χαρακτηριστική κατάσταση στην οποία οφείλονται οι έκτακτες συστολές είναι η μαρμαρυγή των κόλπων, πού αποτελεί συχνά επακόλουθο κάποιας καρδιακής νόσου. Η μαρμαρυγή των κόλπων χαρακτηρίζεται από πολλές ακανόνιστες συστολές των κόλπων. Οι συστολές αυτές μεταβιβάζονται και στις κοιλίες, με αποτέλεσμα την άρρυθμη και ακανόνιστη συστολή αυτών και κατά συνέπεια όλης της καρδιάς. Ο σφυγμός του ατόμου πού πάσχει από μαρμαρυγή είναι τελείως. Ο χτύπος της καρδιάς κατά τη μαρμαρυγή γίνεται συχνά αισθητός με τη μορφή αισθήματος παλμών.

Η διάγνωση της υποκείμενης αρρυθμίας στην οποία οφείλεται το αίσθημα παλμών γίνεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Αν κατά την στιγμή που γίνεται το ΗΚΓ δεν υπάρχει αρρυθμία τοποθετείται στον άρρωστο η συσκευή καταγραφής του ΗΚΓ για 24 ώρες.

Σε κάθε ασθενή με αισθήματα παλμών επιβάλλεται η φυσική εξέταση και η λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος στη διάρκεια ενός επεισοδίου αισθήματος παλμών. Μέχρι να γίνει αυτό, είναι ουσιαστικής σημασίας να βρίσκεται κανείς σε εγρήγορση αναφορικά με τη διάγνωση. Το αίσθημα παλμών συχνά αρχίζει απότομα και παρέρχεται βαθμιαία, επειδή δε φλεβοκομβική ταχυκαρδία, σαν αποτέλεσμα του άγχους που δημιουργεί η αρρυθμία παρέρχεται βαθμιαία, ίσως ο ασθενής να μην αντιληφθεί πότε η καθαυτό αρρυθμία σταμάτησε. Οι λειτουργικές συνέπειες ενός επεισοδίου αισθήματος παλμών εξαρτάται από τη διάρκεια, την ταχύτητα του καρδιακού ρυθμού και την κατάσταση της καρδιάς πριν από την έναρξη του επεισοδίου. Παροξυσμική ταχυκαρδία ρυθμού 140 σφύξεων το λεπτό περίπου μπορεί να είναι ανεκτή για μια ή δύο ημέρες, αλλά μια οξεία εισβολή ταχυαρρυθμίας που διαρκεί περισσότερο από μια εβδομάδα ή 10 ημέρες είναι πιθανό να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμα και σε υγιή νεαρά άτομα. Σε ηλικιωμένους και άρρωστους ασθενείς, ιδιαίτερα σε ασθενείς με αναιμία ή υποξία, βαριά καρδιακή ανεπάρκεια αναπτύσσεται σε βραχύτερο χρόνο.

  

Αλγόριθμος διαχείρισης αισθήματος παλμών

Ορισμός

 • Η συνειδητοποίηση ότι η καρδιά κτύπησε ή φτερούγισε

Συμπτώματα

 • Αίσθηση σφυροκοπήματος ή κυματισμού στο στήθος 

 • Η αίσθηση πηδήματος ή καινού 

 • Αίσθηση ότι η  καρδιά σταματά ή πηδά 

Συμπτώματα υποδηλωτικά σοβαρής κατάστασης

 • Συγκοπή

 • Θωρακικός πόνος ή δύσπνοια

Διαφορική διάγνωση

 • Μεμονωμένοι κτύποι που εξαφανίζονται με την άσκηση

  • Πρόωρη υπερκοιλιακή συστολή 

  • Πρόωρη κοιλιακή συστολή 

 • Αργή καρδιακή συχνότητα με κτύπους 

  • Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 

  • Σύνδρομο νοσούντος φλεβόκομβου

 • Γρήγορη καρδιακή συχνότητα με κτύπους 

  • Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία

  • Κοιλιακή ταχυκαρδία

  • Κολπική μαρμαρυγή

 • Διαλείποντα επεισόδια με βαθμιαία αρχή 

  • Καφεΐνη (τσάι, καφές, σόδα, σοκολάτα) 

  • Τονωτικά (Κοκαΐνη Εφεδρίνη

  • Τοξικότητα μονοξειδίου άνθρακα 

  • Προϊόντα καπνού 

  • Πανικός

  • Φαιοχρωμοκύττωμα  (σπάνιο) 

  • Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας 

 • Παλμοί υποτροπιάζοντες σε ανάπαυση 

  • Αναιμία  (χειρότερα με  την άσκηση) 

  • Υπερθυρεοειδισμός

  • Υπέρταση

  • Πυρετός

  • Αφυδάτωση 

  • Άγχος

  • Καρδιακή πάθηση

Εργαστηριακές εξετάσεις

 • Ορμόνες θυρεοειδούς 

 • Αιμοσφαιρίνη

Πρόσθετες εξετάσεις

 • Κάλιο

 • Ασβέστιο

 • Μαγνήσιο

 • Σάκχαρο

 • Επίπεδα Digoxin 

Πρόσθετες εξετάσεις όταν υπάρχουν ενδείξεις 

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα  24ωρου κατά Holter

 • Ηχοκαρδιογράφημα

 • Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη εάν συνοδεύονται από συγκοπή

Θεραπεία

 • Αξιολογήστε και θεραπεύστε τις συγκεκριμένες αιτίες 

 • Γενικά μέτρα 

 • Πρόγραμμα  άσκησης (εάν αξιολόγηση αρνητική) 

 • Διακόψτε ή μειώστε την καφεΐνη, οινόπνευμα, και  κάπνισμα 

 • Μεγιστοποιήστε την ενυδάτωση 

 • Μειώστε το άγχος

 

 

Το Βήμα του Καρδιοπαθούς

 

Το Blog των καρδιοπαθειών

 

Περισσότερα...


Μάθε για την ανατομία και φυσιολογία της καρδιάς
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πληροφορίες για διατροφή 

και δίαιτες

Η υγιεινή διατροφή εξασφαλίζει γερή καρδιά και σώμα.

Διάβασε  για

 • Δίαιτες

 • Μεσογειακή

    διατροφή

 • Βιταμίνες,

     ιχνοστοιχεία

Περισσότερα.....


Go Shopping!

 

 

Προστάτεψε

μια ζωή 

Μπορείς...

 

 

 

| Home | Καρδιά | Εξετάσεις | Παθήσεις | Επείγοντα | Φάρμακα | Οδηγίες |

| Λεξικό των καρδιολογικών όρων |

| Υπέρταση | Έμφραγμα | Υψηλή χοληστερίνη | Αρρυθμίες |

 

Σοβαρή Υπενθύμιση: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology Web Site έχουν σαν μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν αποτελούν πρόταση για οποιαδήποτε-ιατρική-διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία. Προτείνεται τα ανωτέρω να γίνονται σε συνεννόηση με τον γιατρό σας η άλλους επαγγελματίες υγείας.

Η ιατρική είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστήμη και η θεραπεία δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένη. Η νέα έρευνα αλλάζει καθημερινά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδείξεις. Το InCardiology προσπαθεί να παρέχει ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες που είναι αποδεκτές γενικά μέσα στα ιατρικά πρότυπα κατά την διάρκεια της δημοσίευσης. Εντούτοις, δεδομένου ότι η ιατρική επιστήμη αλλάζει συνεχώς και το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα δυνατό το InCardiology δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβείς ή πλήρεις, ούτε είναι υπεύθυνο για τυχόν παραλείψεις, λάθη ή για τα αποτελέσματα της χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών.

Ο αναγνώστης πρέπει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology από άλλες πηγές πριν από τη χρήση και ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα, όλες οι δόσεις, οι ενδείξεις, και οι αντενδείξεις των φαρμάκων πρέπει να επιβεβαιωθούν στο πληροφοριακό ένθετο των συσκευασιών των φαρμάκων. Η χρήση των εμπορικών ονομασιών των φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς-πληροφοριακούς λόγους και δεν υποδηλώνει μεροληψία υπέρ αυτών.

Το InCardiology δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τη ζημιά ή την επιπλοκή που μπορεί να προκύψει με την εφαρμογή των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του. Για κάθε απορία στείλε e-mail.

Copyright © 1999-2013 InCardiology