| Λεξικό| Καρδιακή ανεπάρκεια | Αιφνίδιος θάνατος | Συγκοπή |

   

Συμπτώματα καρδιοπαθειών
Στεφανιαία νόσος

Υπέρταση

Υπερλιπιδαιμία

Υψηλή χοληστερίνη (υπερχοληστεριναιμία)

Υψηλά τριγλυκερίδια

           

Χαμηλή 'καλή' (HDL)-χοληστερίνη: Ένας παράγοντας κινδύνου

             

Παιδιά και χοληστερίνη

Οικογενής υπερχοληστερολαιμία

 

Άσκηση και υπερλιπιδαιμία

Μεταβολικό σύνδρομο

Βασικές διαταραχές του μεταβολικού συνδρόμου είναι η παχυσαρκία (κυρίως η κεντρικού τύπου), η δυσλιπιδαιμία, η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης. Είναι ένα παζλ μεταβολικών διαταραχών που οδηγούν αναπόφευκτα στην αθηρωμάτωση και την καρδιαγγειακή νόσο.

Καρδιακή ανεπάρκεια
Βαλβιδοπάθειες
Μυοκαρδιοπάθειες
Συγκοπή-Λιποθυμία
Αγγειακά επεισόδια

Σακχαρώδης διαβήτης

Αρρυθμίες

Παχυσαρκία
Όγκοι της καρδιάς
Καρδιά και σεξ
Άλλες καρδιακές παθήσεις

 

 

Τριγλυκεριδία

Άτομα με υψηλά τριγλυκερίδια έχουν συχνά υψηλά επίπεδα ολικής χοληστερίνης, και LDL χοληστερίνης και χαμηλά επίπεδα HDL χοληστερίνης. Πολλοί άνθρωποι με στεφανιαία νόσο έχουν υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων. Πολλές κλινικές μελέτες έδειξαν ότι άτομα με επίπεδα τριγλυκεριδίων πάνω από 200 mg/dL έχουν ηυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη ή παχυσαρκία έχουν συχνά υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων. Φυσικά δεν είναι γνωστό αν η φαρμακευτική διόρθωση της υπερτριγλυκεριδαιμίας

Περισσότερα...

 

Στατίνες

Οι στατίνες είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιύμενα φάρμακα για τη μείωση της χοληστερίνης.

Σε αυτές ανήκουν η σιμβαστατίνη, πραβαστατίνη, ατορβαστατίνη, φλουβαστατίνη, λοβαστατίνη και ροσουβαστατίνη. Δρουν μέσω αναστολής ενός ενζύμου πού συμμετέχει στη σύνθεση της χοληστερίνης στο ήπαρ (αναγωγάση HMG-CoA). Μειώνουν την «κακή» χοληστερόλη (LDL, αλλά και τα τριγλυκερίδια, ενώ προκαλούν και μικρή αύξηση της «καλής» χοληστερόλης (HDL). Σε όλες τις μεγάλες κλινικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι ή χορήγηση στατινών σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο αλλά και σε υγιή άτομα υψηλού κινδύνου μειώνει τα εμφράγματα μυοκαρδίου, τους θανάτους από στεφανιαία νόσο αλλά και το συνολικό αριθμό θανάτων, έτσι ώστε η μη χορήγηση τους να θεωρείται πλέον ιατρικό λάθος. Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες τους είναι η ήπατοτοξικότητα και η μυοπάθεια, όμως και οι δυο είναι ασυ­νήθεις και σπάνια απαιτούν διακοπή του φαρμάκου. Οι αυξήσεις των ηπατικών ενζύμων (τρανσαμινασών, SGOT, SGPT) πού προκαλούν οι στατίνες είναι συχνά παροδικές και εξαρτώνται από τη δόση: όσο μεγαλύτερη είναι ή δόση, τόσο αυξάνει η πιθανότητα να εμφανισθούν. Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι μόλις διακοπεί η στατίνη, τότε οι τιμές των τρανσαμινασών επιστρέφουν πάλι στο φυσιολογικό χωρίς να προκαλείται μόνιμη ηπατική βλάβη. Για αυτό το λόγο συστήνεται η τακτική παρακολούθηση των ηπατικών ενζύμων και η διακοπή του φαρμάκου αν διαπιστωθεί αύξηση τους τρεις φορές πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό όριο. Μια συχνή παρενέργεια των σταπνων είναι η πρόκληση διάχυτων μυαλγιών που μερικές φορές είναι αρκετά ενοχλητικές. Η μείωση της δόσης της στατίνης ή η αντικατάσταση της με μια άλλη στατίνη λύνει τις περισσότερες φορές το πρόβλημα.

Περισσότερα...

Στατίνες: Τα φάρμακα για τη θεραπεία της υψηλής χοληστερίνης

Οι στατίνες είναι από τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα στην ιατρική. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι στατίνες μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και θανάτου σε ασθενείς με αποδεδειγμένη στεφανιαία νόσο, καθώς και τα καρδιακά επεισόδια σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για καρδιακή νόσο.

Η βιοχημική δράση των στατινών

Οι στατίνες μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα κυρίως αναστέλλοντας το ηπατικό ένζυμο που ονομάζεται HMG Co-A αναγωγάση, μειώνοντας έτσι την ικανότητα του ήπατος να παράγει ενδογενή χοληστερόλη.Οι στατίνες προκαλούν σημαντική μείωση της LDL "κακής" χοληστερόλης, μια μέτρια μείωση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων και μια μικρή αύξηση στα επίπεδα της HDL χοληστερόλης ("καλή" χοληστερόλη).

Τρόπος δράσης των στατινών

  • Η κύρια δράση των στατινών δεν είναι αυτή που ο πολύς κόσμος πιστεύει, δηλαδή η ελάττωση της κακής χοληστερίνης

  • Αύξηση της καλής χοληστερίνης και μείωση των τριγλυκεριδίων

  • Μείωση της φλεγμονής (η οποία θεωρείται ότι είναι ένα σημαντικό συστατικό του σχηματισμού της πλάκας και της ρήξης της).

  • Μείωση του σχηματισμού θρόμβων στο αίμα (Σχηματισμός θρόμβου στο σημείο της ρήξης πλάκας είναι η αιτία των περισσότερων καρδιακών επεισοδίων)

  • Επιπλέον, μελέτες έχουν αναφερθεί σε άλλα οφέλη από τις στατίνες, συμπεριλαμβανομένης μιας μειωμένη συχνότητα εμφάνισης της νόσου του Alzheimer, ιδιαίτερα οφέλη σε διαβητικούς, πρόληψη του καταρράκτη, καιμείωση της αρτηριακής πίεσης

  • Μείωση του μεγέθους των αθηρωματικών πλακών στις αρτηρίες

  • Σταθεροποίηση της αθηρωματικής πλάκας, έτσι ώστε να είναι λιγότερο πιθανό να σπάσουν (και συνεπώς μικρότερη πιθανότητα να προκαλέσουν οξύ καρδιακό επεισόδιο).

Ποια είναι η καλύτερη στατίνη;

Η φαρμακευτική θεραπεία της υπερχοληστεριναιμίας στηρίζεται σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται στατίνες.

Πέντε τουλάχιστον στατίνες κυκλοφορούν σήμερα. Ποια όμως είναι καλύτερη για εσάς; Γενικά, οι δράσεις και οι παρενέργειες όλων των στατινών είναι ίδιες, αλλά διαφέρουν σημαντικά στο πόσο αποτελεσματικά μειώνουν την ολική χοληστερόλη και την LDL χοληστερόλη (Κακή χοληστερόλη). Παρατίθενται κατωτέρω οι κυκλοφορούσες στατίνες κατά σειρά αποτελεσματικότητας.

Χημική ουσία Εμπορικό όνομα Αποτελεσμα

τικότης

Rosuvastatin Crestor Δυνατότερη
Atorvastatin Lipitor, Atorstat
Simvastatin Zocor
Pravastatin= Lovastatin Pravachol= Mevacor
Fluvastain Lescol Ασθενέστερη

Το Lescol είναι η λιγότερο ισχυρή στατίνη αλλά και η πιο οικονομική. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να επιτύχουν επαρκείς μειώσεις του επιπέδου χοληστερόλης τους με αυτό το φάρμακο.

Όλες οι στατίνες έχουν παρόμοιες παρενέργειες αλλά μερικοί άνθρωποι θα δοκιμάσουν μια παρενέργεια με τη μια στατίνη, όχι όμως με την άλλη. Π.χ. κάποιοι ασθενείς έχουν μυικούς πόνους, τη πιο συχνή παρενέργεια των στατινών, αλλά μόλις αλλάξουν στατίνη αυτοί εξαφανίζονται.

Ποιες είναι οι παρενέργειες των στατινών;

Οι πιο συχνές παρενέργειες των στατινών είναι γαστρεντερικές - ναυτία, στομαχικές διαταραχές.Λιγότερο συχνές είναι πονοκέφαλος, ζάλη, εξάνθημα, και διαταραχές του ύπνου.

Οι στατίνες προκαλούν επίσης αυξήσεις των ηπατικών ενζύμων σε περίπου 1 στους 100 ασθενείς. Με εξετάσεις αίματος, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες από την έναρξη χορήγησης θα πρέπει να ελέγχεται η ηπατοτοξικότητα η οποία είναι ήπια και υποχωρεί με τη διακοπή, μείωση της δόσης ή αλλαγή σε άλλη στατίνη.

Οι στατίνες προκαλούν μυϊκές διαταραχές με μυϊκό πόνο ή αδυναμία σε 5 ή 10% των ασθενών. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων τα συμπτώματα υποχωρούν με διακοπή της στατίνης. Σπάνια - σε λιγότερο από 1 στους 1000 - επαρκής μυϊκή βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια ή θάνατο (ραβδομυόλυση).

Οι στατίνες φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου II σε μερικούς ανθρώπους, ίσως περισσότερο συχνά σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.

Υπάρχουν κάποιες περιστασιακές αναφορές που αναφέρουν γνωστικές διαταραχές (δυσκολία στη συγκέντρωση), και μερικές εκθέσεις δείχνουν μια μικρή αύξηση στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.(Σημειωτέον, εντούτοις, άλλες μελέτες έχουν δείξει μια μείωση του κινδύνου του καρκίνου με στατίνες).

Εμπορικά σκευάσματα στατίνης

Lipitor, Atorstat(ατορβαστατίνη)

Lescol(φλουβαστατίνη)

Mevacor(λοβαστατίνη)

Pravachol(πραβαστατίνη)

Zocor, Lepur(σιμβαστατίνη)

Crestor(ροσουβαστατίνη)

 

Το Βήμα του Καρδιοπαθούς

 

Το Blog των καρδιοπαθειών

 

Περισσότερα...

 


Μάθε για την ανατομία και φυσιολογία της καρδιάς

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πληροφορίες για διατροφή 

και δίαιτες

Η υγιεινή διατροφή εξασφαλίζει γερή καρδιά και σώμα.

Διάβασε  για

 • Δίαιτες

 • Μεσογειακή

    διατροφή

 • Βιταμίνες,

     ιχνοστοιχεία

Περισσότερα.....


Go Shopping!

 

 

Προστάτεψε

μια ζωή 

Μπορείς...

 

Μάθετε τη χοληστερόλη με λίγα λόγια

Η χοληστερόλη είναι μια λιπαρή ουσία και αποτελεί βασικό συστατικό της κυτταρικής μεμβράνης. Επίσης, είναι αναγκαία για τη σύνθεση χολικών οξέων και ορμονών, όπως η βιταμίνη D και οι στεροειδείς ορμόνες του φύλου. Η χοληστερόλη βρίσκεται σε τρόφιμα, όπως το συκώτι, τα αυγά, το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά το ήπαρ είναι αυτό που συνθέτει τις μεγαλύτερες ποσότητες χοληστερόλης στο αίμα (60% περίπου είναι ενδογενούς προέλευσης, δηλ. από το ήπαρ, ενώ το υπόλοιπο 40% είναι εξωγενούς, δηλ. από τη διατροφή.

Η χοληστερόλη αίματος μεταφέρεται σε λιποπρωτεΐνες:

•   Λιποπρωτείνες χαμηλής πυκνότητας (LDL, κακή χοληστερόλη) οι οποίες μεταφέρουν χοληστερόλη από το ήπαρ στους ιστούς και αντιστοιχεί στο 70% περίπου της χοληστερόλης αίματος.

•   Ένα μικρότερο ποσοστό μεταφέρεται σε λιποπρωτείνες υψηλής πυκνότητας (HDL, καλή χοληστερόλη) από τους ιστούς προς το ήπαρ για αποβολή. Τα υψηλά επίπεδα LDL συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, ενώ τα υψηλά επίπεδα HDL είναι προστατευτικά. Συνεπώς, η μέτρηση αμφότερων, της LDL και της ΗDL χοληστερόλης, θα δώσει μία καλύτερη ένδειξη του κινδύνου για στεφανιαία νόσο.

Η LDL είναι επιρρεπής σε βλάβη από τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και είναι περισσότερο αθηρογόνος στην οξειδωμένη μορφή της. Τα φυσιολογικά κύτταρα του ιστού δεν μπορούν να προσλάβουν οξειδωμένη χοληστερόλη. Αντίθετα, αυτή προσλαμβάνεται από πολυσυλλεκτικά κύτταρα (μακροφάγα) στα αρτηριακά τοιχώματα, και με αυτόν τον τρόπο προκαλεί αθηρογένεση. Οι τροφές όπως τα λαχανικά, τα φρούτα και τα δημητριακά ολικής άλεσης περιέχουν "αντίοξειδωτικά", τα οποία προσφέρουν προστασία έναντι των επιβλαβών δράσεων της οξείδωσης, που μπορούν να επηρεάσουν τη στεφανιαία νόσο με πολλούς τρόπους.

 

 

| Home | Καρδιά | Εξετάσεις | Παθήσεις | Επείγοντα | Φάρμακα | Οδηγίες |

| Λεξικό των καρδιολογικών όρων |

| Υπέρταση | Έμφραγμα | Υψηλή χοληστερίνη | Αρρυθμίες |

 

Σοβαρή Υπενθύμιση: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology Web Site έχουν σαν μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν αποτελούν πρόταση για οποιαδήποτε-ιατρική-διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία. Προτείνεται τα ανωτέρω να γίνονται σε συνεννόηση με τον γιατρό σας η άλλους επαγγελματίες υγείας.

Η ιατρική είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστήμη και η θεραπεία δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένη. Η νέα έρευνα αλλάζει καθημερινά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδείξεις. Το InCardiology προσπαθεί να παρέχει ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες που είναι αποδεκτές γενικά μέσα στα ιατρικά πρότυπα κατά την διάρκεια της δημοσίευσης. Εντούτοις, δεδομένου ότι η ιατρική επιστήμη αλλάζει συνεχώς και το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα δυνατό το InCardiology δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβείς ή πλήρεις, ούτε είναι υπεύθυνο για τυχόν παραλείψεις, λάθη ή για τα αποτελέσματα της χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών.

Ο αναγνώστης πρέπει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology από άλλες πηγές πριν από τη χρήση και ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα, όλες οι δόσεις, οι ενδείξεις, και οι αντενδείξεις των φαρμάκων πρέπει να επιβεβαιωθούν στο πληροφοριακό ένθετο των συσκευασιών των φαρμάκων. Η χρήση των εμπορικών ονομασιών των φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς-πληροφοριακούς λόγους και δεν υποδηλώνει μεροληψία υπέρ αυτών.

Το InCardiology δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τη ζημιά ή την επιπλοκή που μπορεί να προκύψει με την εφαρμογή των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του. Για κάθε απορία στείλε e-mail.

Copyright © 1999-2013 InCardiology