| Λεξικό| Καρδιακή ανεπάρκεια | Αιφνίδιος θάνατος | Συγκοπή |

  

Συμπτώματα καρδιακών παθήσεων
Στεφανιαία νόσος

Υπέρταση

Υπερλιπιδαιμία
Καρδιακή ανεπάρκεια
Βαλβιδοπάθειες
Μυοκαρδιοπάθειες
Συγκοπή-Λιποθυμία
Αγγειακά επεισόδια

Σακχαρώδης διαβήτης

Αρρυθμίες

Παχυσαρκία
Όγκοι της καρδιάς
Καρδιά και σεξ
Άλλες καρδιακές παθήσεις

 

 

Διαδερμική βαλβιδοπλαστική

Οι παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Μπορούν να εκδηλωθούν είτε σε μικρή ηλικία (κυρίως λόγω συγγενών ανωμαλιών) είτε σε μέση ή μεγάλη ηλικία (λόγω γήρανσης) ή στα πλαίσια άλλων καρδιακών παθήσεων.

Οι δύο βαλβίδες που προσβάλλονται συχνότερα είναι η μιτροειδής και η αορτική. Επαναστατικά βήματα στην κατεύθυνση της κατάργησης του χειρουργείου στην αντιμετώπιση σοβαρών καρδιακών παθήσεων έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Επεμβατική Καρδιολογία

Αποτέλεσμα των σημαντικών αυτών εξελίξεων είναι το γεγονός ότι σήμερα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διαδερμική διόρθωση των βαλβιδικών παθήσεων (μιτροειδούς και αορτικής) χωρίς χειρουργείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται διάνοιξη με μπαλόνι, και σε άλλες εμφύτευση νέας βαλβίδας στη θέση της νοσούσας παλιάς.

Διαδερμική βαλβιδοπλαστική επίσης μπορεί να εκτελεστεί σε περίπτωση στένωσης της πνευμονικής και της αορτικής βαλβίδας. Μια νέα επαναστατική μέθοδος εφαρμόζεται δοκιμαστικά σε εξειδικευμένα κέντρα τα τελευταία τρία χρόνια. Κατά τη μέθοδο αυτή, που είναι επίσης μη χειρουργική, γίνεται εμφύτευση νέας βαλβίδας στη θέση της παλιάς, νοσούσας βαλβίδας! Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας

   

 

Τι είναι ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας;

Η μιτροειδής βαλβίδα όπως έχουμε αναφέρει, βρίσκεται μεταξύ αριστερού κόλπου και αριστερής κοιλίας. Στην συστολή της καρδιάς κλείνει και στην διαστολή ανοίγει. Φυσιολογικά κατά την διάρκεια της συστολής η βαλβίδα κλίνει στεγανά. Εάν από κάποια αιτία το στόμιο της βαλβίδας δεν κλείσει στεγανά τότε αίμα παλινδρομεί από την αριστερά κοιλία στον αριστερό κόλπο και η κατάσταση αυτή ονομάζεται ανεπάρκεια μιτροειδούς.

Η παλινδρομούσα ποσότητα αίματος αυξάνει τις διαστάσεις του αριστερού κόλπου, ενώ στη διαστολή επιστρέφει στην αριστερά κοιλία επιβαρύνοντας το έργο της. Αντιδραστικά η αριστερή κοιλία διατείνεται και παρουσιάζει υπερτροφία.

Εάν εκδηλωθεί αιφνίδια ονομάζεται οξεία, αλλιώς, χρόνια ανεπάρκεια μιτροειδούς.

Στη χρόνια ανεπάρκεια μιτροειδούς λόγω αυξημένης διατασιμότητας της αριστερής κοιλίας η μεγάλη αύξηση του όγκου της αριστερής κοιλίας συνδυάζεται με χαμηλή τελοδιαστολική πίεση.

Αποτέλεσμα των μηχανισμών αντιρρόπισης είναι ότι σε χρόνια ανεπάρκεια μιτροειδούς με μεγάλο και διατατό κόλπο, για πολλά χρόνια διατηρείται φυσιολογική η καρδιακή παροχή και η αρτηριακή πίεση με πνευμονικές πιέσεις επίσης φυσιολογικές ή λίγο αυξημένες.

Η βαριά πνευμονική υπέρταση απαντά πολύ σπάνια σε αυτή τη μορφή της ανεπάρκειας μιτροειδούς.

Στο τελικό στάδιο της κατάστασης αυτής εμφανίζονται εκδηλώσεις χαμηλής καρδιακής παροχής και πολύ λιγότερο πνευμονικής συμφόρησης.

Από την άλλη μεριά όταν ο αριστερός κόλπος είναι μικρός και με φυσιολογική ή μειωμένη διατασιμότητα όπως συμβαίνει στην οξεία ανεπάρκεια της μιτροειδούς η πίεση στον αριστερό κόλπο και ιδιαίτερα το κύμα V αυξάνονται πολύ.

Το κλινικοπαθολογικό επακόλουθο της σοβαρής οξείας ανεπάρκειας μιτροειδούς είναι πνευμονική συμφόρηση και οξύ πνευμονικό οίδημα.

Ποια τα αίτια της ανεπάρκειας μιτροειδούς;

Οξεία

Οφείλεται σε έμφραγμα του μυοκαρδίου, λοιμώδη  ενδοκαρδίτιδα η τραυματισμό.

Χρόνια

Συνήθως οφείλεται σε ρευματικό πυρετό. Στην κατάσταση αυτή σε αρκετές περιπτώσεις συνυπάρχει ταυτόχρονα και στένωση της βαλβίδας.

Άλλες αιτίες είναι η πρόπτωση της βαλβίδας, η λειτουργική ανεπάρκεια λόγω διεύρυνσης του δακτυλίου που στηρίζεται η βαλβίδα από διάταση της αριστεράς κοιλιάς σε καταστάσεις όπως η καρδιακή ανεπάρκεια.

Ποια τα συμπτώματα της ανεπάρκειας μιτροειδούς;

Οξεία

Εκδηλώνεται αιφνίδια με έντονη δύσπνοια (οξύ πνευμονικό οίδημα) και πτώση της αρτηριακής πιέσεως.

Χρόνια

Δύσπνοια:

Στην αρχή στην κόπωση, και μετά στην ηρεμία. Όταν είναι σοβαρή η δύσπνοια μπορεί να εκδηλωθεί σαν οξύ πνευμονικό οίδημα.

Εύκολη κόπωση:

Αίσθημα προκαρδίων παλμών:

Οφείλεται σε αρρυθμία. Η πιο συχνή αρρυθμία είναι οι έκτακτες κολπικές και κοιλιακές συστολές και η κολπική μαρμαρυγή.

Πως γίνεται η διάγνωση της ανεπάρκειας μιτροειδούς;

Κατά την ακρόαση παρατηρούνται:

  • Ολοσυστολικό φύσημα ακουστό σ' όλο το προκάρδιο, που επεκτείνεται προς τη μασχάλη

  • Εξασθένιση του 1ου καρδιακού τόνου και παρουσία 3ου σε μεγάλη ανεπάρκεια

  • Αύξηση του πνευμονικού στοιχείου του 2ου στοιχείου σε πνευμονική υπέρταση.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα:

  • Καταγράφεται η υπερτροφία του αριστερού κόλπου και της αριστεράς κοιλιάς.

  • Επίσης οι συνυπάρχουσες αρρυθμίες συνήθως κολπική μαρμαρυγή

Ακτινογραφία θώρακος:

  • διάταση του αριστερού κόλπου που συνήθως απουσιάζει στην οξεία μορφή.

  • διάταση και υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. Η σκιά της καρδιάς είναι μεγαλύτερη από το φυσιολογικό και μερικές φορές καταλαμβάνει όλο το πλάτος του θώρακα και ονομάζεται τότε βόειος καρδιά

  • ασβέστωση της βαλβίδας και του μιτροειδικού δακτυλίου

Υπερηχογράφημα καρδιάς:

Με την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται η διάγνωση και ελέγχεται η σοβαρότητα της ανεπάρκειας. Καταγράφονται:

  • Αύξηση των διαστάσεων του αριστερού κόλπου και της αριστερής κοιλίας

  • Μπορεί να αναζητηθεί η αιτία της ανεπάρκειας και να εκτιμηθεί το μέγεθος της.

Καθετηριασμός: Καθετηριασμός γίνεται όταν συνυπάρχει έμφραγμα του μυοκαρδίου ή στην χρόνια ανεπάρκεια  υποψία στεφανιαίας νόσου.

Ποια η θεραπεία της ανεπάρκειας μιτροειδούς;

Σε όλες τις περιπτώσεις προληπτική προφύλαξη για ενδοκαρδίτιδα με την χορήγηση αντιβιοτικών, όταν υπάρχει τραυματισμός, ή γίνεται οδοντιατρική ή χειρουργική επέμβαση.

Φαρμακευτική θεραπεία:

Σε δύσπνοια διουρητικά και σε αρρυθμία που οφείλεται σε κολπική μαρμαρυγή δακτυλίτιδα ή αλλά βραδυκαρδιακά φάρμακα. Τα αγγειοδιασταλτικά βελτιώνουν την ανεπάρκεια της μιτροειδούς, καθώς αυξάνουν το ποσοστό του όγκου παλμού που προωθείται συγκριτικά με εκείνο που παλινδρομεί.

Χειρουργική θεραπεία:

Όταν η ανεπάρκεια της μιτροειδούς είναι σοβαρή γίνεται διόρθωση ή αντικατάσταση της βαλβίδας. Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς πρέπει να διορθωθεί, πριν επέλθει αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια.

Η διόρθωση μπορεί να γίνει με βαλβιδοπλαστική, ήτοι διόρθωση και αποκατάσταση αυτής με ειδική τεχνική ή με αντικατάσταση της βαλβίδας με βιολογικό μόσχευμα ή μεταλλική βαλβίδα.

 

 

Το Βήμα του Καρδιοπαθούς

 

Το Blog των καρδιοπαθειών

 

Περισσότερα...


Μάθε για την ανατομία και φυσιολογία της καρδιάς

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πληροφορίες για διατροφή 

και δίαιτες

Η υγιεινή διατροφή εξασφαλίζει γερή καρδιά και σώμα.

Διάβασε  για

 • Δίαιτες

 • Μεσογειακή

    διατροφή

 • Βιταμίνες,

     ιχνοστοιχεία

Περισσότερα.....


Go Shopping!

 

 

Προστάτεψε

μια ζωή 

Μπορείς...

 

 

 

| Home | Καρδιά | Εξετάσεις | Παθήσεις | Επείγοντα | Φάρμακα | Οδηγίες |

| Λεξικό των καρδιολογικών όρων |

| Υπέρταση | Έμφραγμα | Υψηλή χοληστερίνη | Αρρυθμίες |

 

Σοβαρή Υπενθύμιση: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology Web Site έχουν σαν μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν αποτελούν πρόταση για οποιαδήποτε-ιατρική-διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία. Προτείνεται τα ανωτέρω να γίνονται σε συνεννόηση με τον γιατρό σας η άλλους επαγγελματίες υγείας.

Η ιατρική είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστήμη και η θεραπεία δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένη. Η νέα έρευνα αλλάζει καθημερινά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδείξεις. Το InCardiology προσπαθεί να παρέχει ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες που είναι αποδεκτές γενικά μέσα στα ιατρικά πρότυπα κατά την διάρκεια της δημοσίευσης. Εντούτοις, δεδομένου ότι η ιατρική επιστήμη αλλάζει συνεχώς και το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα δυνατό το InCardiology δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβείς ή πλήρεις, ούτε είναι υπεύθυνο για τυχόν παραλείψεις, λάθη ή για τα αποτελέσματα της χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών.

Ο αναγνώστης πρέπει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology από άλλες πηγές πριν από τη χρήση και ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα, όλες οι δόσεις, οι ενδείξεις, και οι αντενδείξεις των φαρμάκων πρέπει να επιβεβαιωθούν στο πληροφοριακό ένθετο των συσκευασιών των φαρμάκων. Η χρήση των εμπορικών ονομασιών των φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς-πληροφοριακούς λόγους και δεν υποδηλώνει μεροληψία υπέρ αυτών.

Το InCardiology δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τη ζημιά ή την επιπλοκή που μπορεί να προκύψει με την εφαρμογή των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του. Για κάθε απορία στείλε e-mail.

Copyright © 1999-2013 InCardiology