| Λεξικό| Καρδιακή ανεπάρκεια | Αιφνίδιος θάνατος | Συγκοπή |

  

Συμπτώματα καρδιακών παθήσεων
Στεφανιαία νόσος

Υπέρταση

Υπερλιπιδαιμία
Καρδιακή ανεπάρκεια
Βαλβιδοπάθειες
Μυοκαρδιοπάθειες
Συγκοπή-Λιποθυμία
Αγγειακά επεισόδια

Σακχαρώδης διαβήτης

Αρρυθμίες

Παχυσαρκία
Όγκοι της καρδιάς
Καρδιά και σεξ
Άλλες καρδιακές παθήσεις

 

 

Διαδερμική βαλβιδοπλαστική

Οι παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Μπορούν να εκδηλωθούν είτε σε μικρή ηλικία (κυρίως λόγω συγγενών ανωμαλιών) είτε σε μέση ή μεγάλη ηλικία (λόγω γήρανσης) ή στα πλαίσια άλλων καρδιακών παθήσεων.

Οι δύο βαλβίδες που προσβάλλονται συχνότερα είναι η μιτροειδής και η αορτική. Επαναστατικά βήματα στην κατεύθυνση της κατάργησης του χειρουργείου στην αντιμετώπιση σοβαρών καρδιακών παθήσεων έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Επεμβατική Καρδιολογία

Αποτέλεσμα των σημαντικών αυτών εξελίξεων είναι το γεγονός ότι σήμερα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διαδερμική διόρθωση των βαλβιδικών παθήσεων (μιτροειδούς και αορτικής) χωρίς χειρουργείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται διάνοιξη με μπαλόνι, και σε άλλες εμφύτευση νέας βαλβίδας στη θέση της νοσούσας παλιάς.

Διαδερμική βαλβιδοπλαστική επίσης μπορεί να εκτελεστεί σε περίπτωση στένωσης της πνευμονικής και της αορτικής βαλβίδας. Μια νέα επαναστατική μέθοδος εφαρμόζεται δοκιμαστικά σε εξειδικευμένα κέντρα τα τελευταία τρία χρόνια. Κατά τη μέθοδο αυτή, που είναι επίσης μη χειρουργική, γίνεται εμφύτευση νέας βαλβίδας στη θέση της παλιάς, νοσούσας βαλβίδας! Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας

   

 

Τι είναι ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας;

Η αορτική βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ αριστεράς κοιλιάς και αορτής. Στην συστολή της καρδιάς ανοίγει και στην διαστολή κλείνει. Φυσιολογικά στην διάρκεια της διαστολής το στόμιο της βαλβίδας κλείνει ερμητικά, και δεν επιτρέπει την επικοινωνία της αορτής με την αριστερά κοιλία. Εάν από κάποια αιτία το στόμιο της βαλβίδας δεν στεγανοποιείται στην διαστολή,  το αίμα παλινδρομεί από την αορτή στην αριστερά κοιλία και η κατάσταση αυτή ονομάζεται ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας.

Εάν εκδηλωθεί αιφνίδια ονομάζεται οξεία, άλλως χρόνια αορτική ανεπάρκεια. Μπορεί να συνυπάρχει με ταυτόχρονη στένωση της βαλβίδας.

Κατά την διαστολή η αριστερή κοιλία δέχεται πέρα από τον κανονικό όγκο παλμού από τον κόλπο και τον όγκο αίματος που παλινδρομεί από την αορτή. Έτσι, στην αρχή της διαστολής η πίεση της αριστερής κοιλίας είναι χαμηλή, ενώ είναι υψηλή στο τέλος της, όχι τόσο από την κολπική συστολή (όπως στη στένωση αορτής) αλλά από το μεγάλο όγκο αίματος που έχει παλινδρομήσει.

Έτσι, η συστολή γίνεται ισχυρότερη και εξωθεί προς τα εμπρός ακώλυτα τον αυξημένο όγκο παλμού. Για μακρό διάστημα η μέση κολπική πίεση με των πνευμονικών τριχοειδών πίσω της παραμένει φυσιολογική, ώσπου να επέλθει κάμψη της αριστερής κοιλίας.

Στην οξεία ανεπάρκεια αντίθετα η αριστερή κοιλία δεν προλαβαίνει να διαταθεί και παρατηρείται:

 • Μεγάλη αύξηση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας
 • Μείωση της καρδιακής παροχής
 • Αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων λόγω χαμηλής παροχής
 • Αύξηση της πίεσης του αριστερού κόλπου και πνευμονικών τριχοειδών

Ποια τα αίτια της αορτικής ανεπάρκειας;

Οξεία ανεπάρκεια:

Ενδοκαρδίτιδα, ανεύρυσμα της ανιούσας αορτής, τραυματισμός.

Χρόνια ανεπάρκεια:

Η αιτία της ανεπάρκειας αορτής μπορεί να είναι η βλάβη της βαλβίδας ή της αορτικής ρίζας.

Η ανεπάρκεια αορτής συχνά οφείλεται σε βλάβη της βαλβίδας από ρευματικό πυρετό, λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα και δίπτυχη αορτική βαλβίδα. Η τελευταία είναι συγγενής ανωμαλία και δεν έχει άμεσες αιμοδυναμικές συνέπειες. Μπορεί ωστόσο να συνοδεύεται από ανεπάρκεια της βαλβίδας. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί ασβεστώνεται εύκολα και τότε γίνεται στενωτική. Μπορεί επίσης να προσβληθεί από μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα. Μερικές φορές, συνοδεύει άλλες ανωμαλίες όπως ισθμική στένωση της αορτής και πολυκυστικούς νεφρούς. Δίνει τυπική ηχκαρδιογραφική εικόνα.

Από τις συχνότερες παθήσεις που προκαλούν χρόνια ανεπάρκεια αορτής από βλάβη της αορτικής ρίζας ή του αορτικού δακτυλίου είναι οι παρακάτω:

 • Συφιλιδική αορτίτιδα

 • Κυστική νέκρωση μέσου χιτώνα

 • Σύνδρομο Marfan

 • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

 • Ιδιοπαθής διάταση ανιούσης αορτής

Τα αίτια της οξείας ανεπάρκειας αορτής είναι:

 • Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα

 • Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής

 • Τραυματική ρήξη αορτικής βαλβίδας

 • Ρήξη κόλπου Valsalva

 • Αυτόματη ρήξη επί συνδρόμου Marfan

 • Ρευματικός πυρετός

Ποια τα συμπτώματα της στένωσης της αορτικής βαλβίδας;

Συμπτώματα εμφανίζονται σε σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια αορτής ενώ σε μικρού ή μετρίου βαθμού οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί. Σε σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια αορτής (συνήθως περί την 4η με 5η δεκαετία της ζωής), εμφανίζονται:

Αίσθημα παλμών λόγω αυξημένου όγκου παλμού

Στηθάγχη που μπορεί να οφείλεται σε υπερτροφία αριστερής κοιλίας ή και σε συνύπαρξη στεφανιαίας νόσου.

Σημεία καρδιακής ανεπάρκειας που είναι η κατάληξη των ασθενών με σοβαρή ανεπάρκεια αορτής, που αφήνονται χωρίς θεραπεία.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Από την κλινική εξέταση:

Κατά την ψηλάφηση αποκαλύπτονται:

 • Αλλόμενος σφυγμός (σφυγμός Corrigan που προκαλεί χορό καρωτίδων, κινήσεις της κεφαλής αντίστοιχες του σφυγμού (σημείο Mousset) και τριχοειδής σφυγμός στα χείλια και στην κοίτη των νυχιών

 • Μεγάλη διαφορική πίεση

 • 'Εκτοπη (προς τα κάτω και αριστερά), διάχυτη και υπερκινητική ώση αριστερής κοιλίας.

Στην ακρόαση ακούγεται ένα ειδικό φύσημα στην διάρκεια της διαστολής από το αίμα που παλινδρομεί στην αριστερή κοιλιά από την αορτή. Ειδικότερα

 • Διαστολικό φύσημα αορτής, ατμώδες, υψηλής συχνότητας, προοδευτικά μειούμενης έντασης (descrescendo), μετά τον 2ο τόνο κατά το 2ο εώς 4ο αριστερό μεσοπλεύριο διάστημα παραστερνικά

 • Συστολικό φύσημα λειτουργικής στένωσης αορτής

 • Διαστολικό φύσημα Austin Flint λόγω λειτουργικής στένωσης μιτροειδούς.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα:

Υπερτροφία της αριστεράς κοιλιάς και αριστερού κόλπου, αρρυθμίες.

Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορούν να παρατηρηθούν:

 • Υπερτροφία αριστεράς κοιλιάς και αριστερού κόλπου,

 • Οριζόντιος ηλεκτρικός άξων

 • Αρρυθμίες

Στην ακτινογραφία θώρακα σε χρόνια ανεπάρκεια αορτής παρατηρούνται:

 • Η σκιά της καρδιάς είναι μεγαλύτερη από το φυσιολογικό από μεγάλη διάταση της αριστερής κοιλίας

 • Μετρίου βαθμού διάταση ανιούσης αορτής

Υπερηχοκαρδιογράφημα:

Επιβεβαιώνεται η διάγνωση και εκτιμάται η σοβαρότητα της αορτικής ανεπάρκειας. Διαπιστώνεται:

Υπερτροφία και διάταση της αριστεράς κοιλίας,

ανατομικές ανωμαλίες της βαλβίδας όπως ασβέστωση,

εκτίμηση με το απλό και έγχρωμο Doppler της παλίνδρομης ροής και της βαρύτητας της ανεπάρκειας.

 

Καθετηριασμός:

Τις περισσότερες φορές χρειάζεται, ιδιαίτερα σε καταστάσεις που υπάρχει υποψία στεφανιαίας νόσου.

Ποια η θεραπεία της;

Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεται προληπτική προφύλαξη για ενδοκαρδίτιδα με την χορήγηση αντιβιοτικών, όταν υπάρχει τραυματισμός, οδοντιατρική η χειρουργική επέμβαση.

Όπως στη στένωση, έτσι και στην ανεπάρκεια της αορτής η πορεία της νόσου είναι μακρά ασυμπτωματική. Μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα όμως η κατάσταση επιδεινώνεται ταχέως.

Φαρμακευτική θεραπεία:

Σε δύσπνοια η κλασική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.

Τα αγγειοδιασταλτικά βοηθούν σε ανεπάρκεια της αορτής, καθώς αυξάνουν το ποσοστό του διαστολικού όγκου της αορτής που προωθείται προς τα τριχοειδή συγκριτικά με εκείνο που παλινδρομεί στην αριστερή κοιλία.

Χειρουργική θεραπεία:

Όταν η ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας είναι σοβαρή γίνεται αντικατάσταση της βαλβίδας με βιολογική ή μεταλλική βαλβίδα. Εγχειρητική αντικατάσταση της βαλβίδας συνιστάται, όταν εμφανισθεί καρδιακή δυσλειτουργία, έστω και σε ασυμπτωματικό άρρωστο. Σημεία τέτοιας δυσλειτουργίας θεωρούνται μια τελοσυστολική διάμετρος της αριστερής κοιλίας στο υπερηχοκαρδιογράφημα  μεγαλύτερης των 55 mm και η αδυναμία να αυξηθεί το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας στην άσκηση.

 

 

 

 

Το Βήμα του Καρδιοπαθούς

 

Το Blog των καρδιοπαθειών

 

Περισσότερα...


Μάθε για την ανατομία και φυσιολογία της καρδιάς

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πληροφορίες για διατροφή 

και δίαιτες

Η υγιεινή διατροφή εξασφαλίζει γερή καρδιά και σώμα.

Διάβασε  για

 • Δίαιτες

 • Μεσογειακή

    διατροφή

 • Βιταμίνες,

     ιχνοστοιχεία

Περισσότερα.....


Go Shopping!

 

 

Προστάτεψε

μια ζωή 

Μπορείς...

 

 

 

| Home | Καρδιά | Εξετάσεις | Παθήσεις | Επείγοντα | Φάρμακα | Οδηγίες |

| Λεξικό των καρδιολογικών όρων |

| Υπέρταση | Έμφραγμα | Υψηλή χοληστερίνη | Αρρυθμίες |

 

Σοβαρή Υπενθύμιση: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology Web Site έχουν σαν μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν αποτελούν πρόταση για οποιαδήποτε-ιατρική-διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία. Προτείνεται τα ανωτέρω να γίνονται σε συνεννόηση με τον γιατρό σας η άλλους επαγγελματίες υγείας.

Η ιατρική είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστήμη και η θεραπεία δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένη. Η νέα έρευνα αλλάζει καθημερινά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδείξεις. Το InCardiology προσπαθεί να παρέχει ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες που είναι αποδεκτές γενικά μέσα στα ιατρικά πρότυπα κατά την διάρκεια της δημοσίευσης. Εντούτοις, δεδομένου ότι η ιατρική επιστήμη αλλάζει συνεχώς και το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα δυνατό το InCardiology δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβείς ή πλήρεις, ούτε είναι υπεύθυνο για τυχόν παραλείψεις, λάθη ή για τα αποτελέσματα της χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών.

Ο αναγνώστης πρέπει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology από άλλες πηγές πριν από τη χρήση και ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα, όλες οι δόσεις, οι ενδείξεις, και οι αντενδείξεις των φαρμάκων πρέπει να επιβεβαιωθούν στο πληροφοριακό ένθετο των συσκευασιών των φαρμάκων. Η χρήση των εμπορικών ονομασιών των φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς-πληροφοριακούς λόγους και δεν υποδηλώνει μεροληψία υπέρ αυτών.

Το InCardiology δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τη ζημιά ή την επιπλοκή που μπορεί να προκύψει με την εφαρμογή των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του. Για κάθε απορία στείλε e-mail.

Copyright © 1999-2013 InCardiology