| Λεξικό| Καρδιακή ανεπάρκεια | Αιφνίδιος θάνατος | Συγκοπή |

    

Συμπτώματα καρδιακών παθήσεων
Στεφανιαία νόσος

Υπέρταση

Υπερλιπιδαιμία
Καρδιακή ανεπάρκεια
Βαλβιδοπάθειες
Μυοκαρδιοπάθειες
Συγκοπή-Λιποθυμία
Αγγειακά επεισόδια

Σακχαρώδης διαβήτης

Αρρυθμίες

Γενικά

  • Φλεβοκομβικός ρυθμός

  • Διάγνωση των αρρυθμιών

  • Ηλεκτροκαρ-διογραφικές τεχνικές στην αποκάλυψη των αρρυθμιών

Υπερκοιλιακές αρρυθμίες

 

   Κολπική μαρμαρυγή

 

Κοιλιακές αρρυθμίες

 

Σύνδρομα προδιέγερσης

 

Ηλεκτρικά μέσα ανάταξης αρρυθμιών

 

Σύνδρομο μακρού OT

  • Πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία

 

Καρδιακές συσκευές

  

Σχετικά θέματα σε άλλες ενότητες

Παχυσαρκία
Όγκοι της καρδιάς
Καρδιά και σεξ
Άλλες καρδιακές παθήσεις

 

 

Γενετικά σύνδρομα που προδιαθέτουν σε αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.

Μόνον το 1/3 των θυμάτων αιφνίδιου θανάτου μπορεί προς το παρόν να αναγνωρισθούν λόγω υποκείμενου σοβαρού καρδιακού προβλήματος, όπως σοβαρή δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας λόγω προηγούμενου εμφράγματος ή υποκείμενης μυοκαρδιοπάθειας. Η πλειονότητα όμως των αιφνίδιων θανάτων (περίπου τα 2/3) επισυμβαίνουν σε ασθενείς με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία και μεταξύ αυτών 1 στους 10 πάσχει από αναγνωρίσιμη αρρυθμογενή καρδιοπάθεια.

 

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αλγόριθμοι ή παράγοντες κινδύνου που να προσδιορίζουν αυτά τα άτομα πριν να συμβεί το πρώτο αρρυθμικό επεισόδιο, αλλά υπάρχουν νοσολογικές οντότητες που συνδέονται με υψηλό κίνδυνο για αιφνίδιο θάνατο, η πλειονότητα των οποίων κληρονομείται ή καθορίζεται γενετικά. Ένα απλό αλλά ισχυρό κλινικό εργαλείο για την αναγνώριση αυτών των ατόμων είναι το οικογενειακό ιστορικό. Αιφνίδιος θάνατος πριν από την ηλικία των 60 σε συγγενή πρώτου βαθμού, αλλά επίσης ανεξήγητα ατυχήματα, π.χ. αυτοκινητικά δυστυχήματα χωρίς να εμπλέκονται αλκοόλ, κακοκαιρία, ή άλλες πιθανές εξηγήσεις, θα πρέπει να οδηγούν σε περαιτέρω διερεύνηση.

 

Συμπτώματα όπως ταχυπαλμίες και λιποθυμίες μπορεί επίσης να χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, αν αυτά είναι τόσο συχνά και τις περισσότερες φορές δεν οφείλονται σε κοιλιακές αρρυθμίες. Το οικογενειακό ιστορικό μπορεί μάλιστα να προσδιορίσει μέχρι και τα 2/3 των ασθενών με κληρονομούμενη αρρυθμιογενή νόσο. Επιπρόσθετα, το ΗΚΓ μπορεί να διαγνώσει αρκετούς ασθενείς με γενετική νόσο (σύνδρομο μακρού ή βραχέος QT, σύνδρομο Brugada, σύνδρομο Wolff-Parkinson-White, αρρυθμιογόνο δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας, οικογενή υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια). Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται υπερηχοκαρδιογράφημα ή περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις για τη σωστή διάγνωση.

 

Προς το παρόν γενετικές εξετάσεις διενεργούνται μόνον για να επιβεβαιώσουν μια διάγνωση για την οποία έχει τεθεί κλινική υποψία. Ίσως στο μέλλον οι γενετικές εξετάσεις να είναι περισσότερο προσιτές και πρακτικές και να θέτουν ευκολότερα και πιο καθοριστικά τις σωστές διαγνώσεις.

Αρρυθμίες της καρδιάς, καρδιακές αρρυθμίες

   

 

Τι είναι αρρυθμία;

Φυσιολογικά η καρδιά διεγείρεται από τον φλεβόκομβο. Το ερέθισμα μετά διαχέεται στους κόλπους και τους ερεθίζει (κολπική συστολή). Μετά μέσω του κολποκοιλιακού κόμβου διαχέεται στις κοιλίες που τις διεγείρει και αυτές (κοιλιακή συστολή). Εάν για κάποια αιτία αυτή η ρυθμική διέγερση της καρδιάς διακοπεί λέμε ότι εμφανίζεται αρρυθμία.

Φλεβοκομβικός ρυθμός

Φυσιολογικά η καρδιά διεγείρεται από το φλεβόκομβο που βρίσκεται στο δεξιό κόλπο σε περιοχή μεταξύ της εκβολής της άνω και κάτω κοίλης φλέβας. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι ο ρυθμός είναι φλεβοκομβικός και με τον όρο αυτό εννοούμε ότι δεν υπάρχει αρρυθμία από προσωρινή ή μονιμότερη επικράτηση κέντρου εκπομπής ερεθισμάτων έξω από τον φλεβόκομβο. Ακόμη με τον όρο «φλεβοκομικός ρυθμός» οι περισσότεροι γιατροί στην καθημερινή πράξη εννοούν ότι δεν υπάρχει αρρυθμία.

Σε φλεβοκομβικό ρυθμό με φυσιολογική αγωγή του ερεθίσματος το ηλεκτροκαρδιογράφημα δείχνει φυσιολογικό έπαρμα Ρ, διάστημα PR 0,12-0,20 sec και στενό σύμπλεγμα QRS εύρους μικρότερου των 0,11 sec.

Αίτια και μηχανισμοί αρρυθμιών

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αρρυθμιών πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο επιστημονική αξιολόγηση αυτών. Για το σκοπό αυτό πέρα από τους κλινικούς και τους ηλεκτροκαρδιογραφικούς χαρακτήρες απαραίτητη είναι η γνώση:

  • των αιτιών τους

  • των μηχανισμών αρρυθμιογέννεσης και

  • της σχέσης τους με τα υπόλοιπα καρδιακά σύνδρομα.

Η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς ρυθμίζεται από τα παρακάτω:

1. Aυτοματισμός:

Αυτοματισμός είναι η ικανότητα των καρδιακών κυττάρων να παράγουν από μόνα τους ερεθίσματα.

 

Φυσιολογικά αυτή την ικανότητα έχουν μόνο τα κύτταρα του ερεθισματαγωγού συστήματος.

Ο αυτοματισμός είναι μεγαλύτερος στον φλεβόκομβο (70-80 /min) και μειώνεται σταδιακά μέχρι τις ίνες Purkinje (30-40/min).

Έτσι ο φλεβόκομβος με τον μεγαλύτερο αυτοματισμό καταστέλλει τα υπόλοιπα κέντρα και αναλαμβάνει υπό φυσιολογικές συvθήκες την βηματοδότηση της καρδιάς.

2. Διεγερσιμότητα:

Διεγερσιμότητα είναι η ιδιότητα του μυοκαρδίου να εκπολώνεται όταν δέχεται ένα ερέθισμα που έχει επαρκή ένταση.

Το διεγερμένο μυοκάρδιο δεν μπορεί να ξαναδιεγερθεί πριν περάσει κάποιο χρονικό διάστημα.

Το διάστημα αυτό ονομάζεται ανερέθιστη περίοδος.

Η ανερέθιστη περίοδος μπορεί να είναι απόλυτη όταν κανένα ερέθισμα δεν μπορεί να προκαλέσει διέγερση και σχετική όταν ένα ισχυρό ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει μικρή διέγερση.

3. Αγωγιμότητα

Είναι η ικανότητα των καρδιακών κυττάρων να μεταδίδουν ένα ερέθισμα.

Την ικανότητα αυτή έχουν όλα τα καρδιακά κύτταρα.

Η ταχύτητα αγωγής ενός ερεθίσματος είναι μεγαλύτερη στις ίνες Purkinje (2000-3000mm/sec) και μικρότερη στον κολποκοιλιακό κόμβο και τον μυϊκό ιστό του μυοκαρδίου.

 

Οι καρδιακές αρρυθμίες προκαλούνται με τους παρακάτω μηχανισμούς:

1. Διαταραχές της αγωγιμότητας

Οι διαταραχές αγωγής οδηγούν είτε σε απλή καθυστέρηση ή στον αποκλεισμό του ερεθίσματος σε κάποιο επίπεδο του συστήματος αγωγής από το φλεβόκομβο μέχρι τις ίνες Purkinje.

'Οταν η διέγερση δεν φθάσει στις κοιλίες λόγω αποκλεισμού σε κάποιο επίπεδο, ένας τριτεύων βηματοδότης εκδηλώνει τον αυτοματισμό του και έτσι το άτομο επιβιώνει.

Αν όμως υπάρχει μειωμένος αυτοματισμός και τον τριτευόντων κέντρων παύει η καρδιακή λειτουργία.

Εκτός από τους αποκλεισμούς σε διάφορα επίπεδα οι διαταραχές στην αγωγή του ερεθίσματος μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση αρρυθμιών με μηχανισμό επανεισόδου.

2. Διαταραχές του αυτοματισμού

Οι διαταραχές αυτοματισμού φυσιολογικού ή παθολογικού οδηγούν σε μεταβολές της συχνότητας των εκπεμπομένων ερεθισμάτων από τον φλεβόκομβο ή τα άλλα αυτοματικά κέντρα.

3. Μηχανισμός επανεισόδου

Όταν δύο περιοχές της καρδιάς συνδέονται όχι με μία αλλά με δύο οδούς αγωγής, ενδέχεται η διέγερση της μιας περιοχής να άγεται στην άλλη διαμέσου της μιας οδού και να επιστρέφει διαμέσου της άλλης οδού στην πρώτη περιοχή.

Εκεί η ανερέθιστη περίοδος μπορεί να έχει λήξει στο μεταξύ και η περιοχή να ξαναδιεγερθεί.

Αν στο μεταξύ έχει λήξει η ανερέθιστη περίοδος της πρώτης οδού και της δεύτερης περιοχής, η διέγερση εκτελεί μια συνεχή κυκλική κίνηση.

Οι δύο οδοί αγωγής μπορεί να είναι ανατομικά διάκριτες όπως συμβαίνει στα σύνδρομα προδιέγερσης.

Μπορεί όμως να διακρίνονται μόνο λειτουργικά όταν γειτονικές ίνες μιας οδού έχουν διαφορετικές ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες όπως συμβαίνει στις περισσότερες παροξυσμικές ταχυκαρδίες.

4. Παρασυστολία

'Ενας συνδυασμένος μηχανισμός διαταραχής και αγωγής του ερεθίσματος είναι η παρασυστολία.

'Οταν ένας έκτοπος βηματοδότης περιβάλλεται από μία ζώνη με μονόδρομο αποκλεισμό της αγωγής προς τα μέσα, ο βηματοδότης δεν παρασύρεται από το γενικό ρυθμό της καρδιάς.

Παράγει λοιπόν τα δικά του ερεθίσματα που άγονται προς τα έξω και διεγείρουν τη καρδιά, όποτε αυτή δεν είναι σε ανερέθιστη περίοδο.

Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα εμφανίζονται έκτοποι παλμοί χωρίς σταθερή σύζευξη με τον προηγούμενο παλμό, αλλά με δική τους ρυθμικότητα, παράλληλη με, και ανεξάρτητη από, την κανονική.

Πως γίνεται η διάγνωση των αρρυθμιών;

Η διάγνωση των αρρυθμιών γίνεται με το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα, την 24ωρη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά Hοlter και τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο.

Ηλεκτροκαρδιογραφικές τεχνικές στην αποκάλυψη των αρρυθμιών

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) είναι αναντικατάστατο για τη μελέτη των αρρυθμιών. Κατά τη διάρκεια της αρρυθμίας παρατηρείται μικρότερη ή μεγαλύτερη ανωμαλία της εικόνας που περιγράφαμε στο φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό. Για την καλύτερη μελέτη της αρρυθμίας, μετά τη λήψη όλων των απαγωγών του ΗΚΓ, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται και μία ταινία αρκετού μήκους από μία ή δύο απαγωγές, στις οποίες να απεικονίζονται ευκρινώς τα υπό μελέτη επάρματα, κυρίως τα Ρ, που πολλές φορές είναι δυσδιάκριτα. Οι απαγωγές που συνήθως δείχνουν ευκρινέστερα και περισσότερο κατατοπιστικά τα επάρματα Ρ και τα συπλέγματα QRS είναι η κλασσική ΙΙ και η προκάρδια V1.

Σε ορισμένες περιπτώσεις υποψιαζόμαστε αρρυθμία από την περιγραφή των συμπτωμάτων του ασθενούς ως παροξυσμική ζάλη, αίσθημα προκάρδιων παλμών, χτύπους, φτερουγίσματα, τράνταγμα κ.ά στο στήθος, ενώ κατά την ώρα της εξέτασης ο ασθενής είναι ήρεμος και το ΗΚΓ δείχνει κανονικό φλεβοκομβικό ρυθμό. Στις περιπτώσεις αυτές η διάγνωση μπορεί να γίνει με την ΗΚΓ μέθοδο Holter  της συνεχούς λήψεως ΗΚΓ σε μαγνητοταινία καθ΄όλο το 24ωρο. Επίσης, και σε ασθενείς στους οποίους υπάρχει φόβος για την εμφάνιση σοβαρής διαταραχής του καρδιακού ρυθμού, όπως π.χ. κατά τις πρώτες ώρες και ημέρες του οξέος εμφράγματος, γίνεται συνεχής παρακολούθηση σε τηλεοπτική οθόνη (monitor)  του ΗΚΓ με δυνατότητα καταγραφής της αρρυθμίας επί εμφανίσεώς της.

Κατά την ανάλυση του ΗΚΓ σε κάθε αρρυθμία γίνεται μέτρηση διαφόρων χρονικών διαστημάτων για τον προσδιορισμό, π.χ. της χρονικής σχέσεως των επαρμάτων Ρ και R, της διάρκειας QRS κ.ά. Υπενθυμίζεται ότι το ΗΚΓ χαρτί είναι τετραγωνισμένο και κάθε μικρό τετραγωνάκι εύρους 1mm έχει χρονική διάρκεια 0,04 sec, επειδή η ταχύτητα λήψεως του ΗΚΓ, όπως έχει επικρατήσει, είναι 25 mm/sec.  Η καρδιακή συχνότητα βρίσκεται διαιρώντας τον αριθμό 1500 για του αριθμού των τετραγωνιδίων ενός διαστήματος RR,  δηλ. των τετραγωνιδίων ενός καρδιακού κύκλου. Έτσι, εάν ένα έπαρμα R απέχει από το αμέσως προηγούμενο R, π.χ. 20 τετραγωνάκια, η καρδιακή συχνότητα θα είναι 1500:20=75/λ.

Αρρυθμίες και καρδιακός κίνδυνος

Η σχέση καρδιακού ρυθμού και μηχανικών ιδιοτήτων της καρδιάς ποικίλει πολύ.

Στο ένα άκρο σποραδικοί έκτοποι παλμοί που συνήθως δεν έχουν καμιά αιμοδυναμική συνέπεια ακόμα και σε άτομα με σημαντικού βαθμού καρδιοπάθεια, και από την άλλη η καρδιακή παύση και η κοιλιακή μαρμαρυγή συνεπάγονται άμεση πλήρη διακοπή της καρδιακής λειτουργίας και της αιμάτωσης του εγκεφάλου.

Μεταξύ των δύο άκρων υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις οι συνέπειες των οποίων δεν εξαρτώνται μόνο από το είδος της αρρυθμίας, αλλά και από άλλους παράγοντες κυριότερος εκ των οποίων είναι η κατάσταση του μυοκαρδίου.

Οι αρρυθμίες διακρίνονται σε:

  • καλοήθεις

  • δυνητικά κακοήθεις και

  • κακοήθεις.

Καλοήθεις:

Οι καλοήθεις αρρυθμίες είναι αραιοί (λιγότεροι από 10/ώρα) μονοεστιακοί έκτοποι παλμοί, που συμβαίνουν σε άτομα χωρίς καρδιακή νόσο (ή με μικρή ανατομική βλάβη χωρίς κανένα αιμοδυναμικό επηρεασμό).

Σε αυτά τα άτομα αρκεί η εξωνοσοκομειακή αξιολόγηση, το πολύ κάνοντας και μια δοκιμασία Holter.

Ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου σε αυτά τα άτομα είναι ασήμαντος.

Δυνητικά Κακοήθεις:

Εδώ υπάγονται συχνοί ή πολυεστιακοί κοιλιακοί έκτοποι παλμοί ή κατά ζεύγη, ή η μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία (που σταματά αυτόματα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα).

Απαντούν σε καρδιοπάθειες με μέση ή σοβαρή ανατομική βλάβη.

Η πρόγνωση εξαρτάται από την επίδοση της αριστερής κοιλίας.

Αν ο άρρωστος δεν έχει καρδιακή ανεπάρκεια και το κλάσμα εξώθησης είναι μεγαλύτερο του 30% ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου είναι μικρός.

Η αξιολόγηση του αρρώστου μπορεί να γίνει εξωνοσοκομειακά μόνο με δοκιμασία Holter.

Αν όμως το κλάσμα εξώθησης είναι μικρότερο του 30% ή ο άρρωστος έχει σύνδρομο καρδιακής ανεπάρκειας, ο κίνδυνος είναι σοβαρός.

Χρειάζεται πλήρης μελέτη εξω- ή ενδο- νοσοκομειακή με σύστημα Holter και ίσως ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.

Κακοήθεις:

Εδώ υπάγονται ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός, η κοιλιακή μαρμαρυγή και η εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία.

Ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου σε άτομα που είχαν επεισόδια τέτοιων αρρυθμιών είναι μεγάλος, ανεξάρτητα από την αιμοδυναμική τους κατάσταση.

Πρέπει να αξιολογηθούν ενδονοσοκομειακά με ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.

Από τις υπερκοιλιακές αρρυθμίες κακοήθεις είναι μόνο η κολπική μαρμαρυγή που συμβαίνει σε σύνδρομο Wolff Parkinson White, αν συμβαίνει με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση.

Αν η μέση κοιλιακή συχνότητα είναι τότε περί τους 300 ανά λεπτό, ο κίνδυνος να μεταπέσει σε κοιλιακή μαρμαρυγή είναι άμεσος.

Οι αρρυθμίες χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες:

Υπερκοιλιακές: όταν η έκτοπη εστία είναι πάνω από τον κολποκοιλιακό κόμβο.

Κοιλιακές: όταν η έκτοπη εστία είναι κάτω από τον κολποκοιλιακό κόμβο.

 

 

Το Βήμα του Καρδιοπαθούς

 

Το Blog των καρδιοπαθειών

 

Περισσότερα...


Μάθε για την ανατομία και φυσιολογία της καρδιάς
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πληροφορίες για διατροφή 

και δίαιτες

Η υγιεινή διατροφή εξασφαλίζει γερή καρδιά και σώμα.

Διάβασε  για

 • Δίαιτες

 • Μεσογειακή

    διατροφή

 • Βιταμίνες,

     ιχνοστοιχεία

Περισσότερα.....


Go Shopping!

 

 

Προστάτεψε

μια ζωή 

Μπορείς...

 

Παίρνω Sintrom για να κρατάω το αίμα μου αραιό. Απαγορεύεται να τρώω πράσινα;

Όχι. Αντιθέτως, είναι σκόπιμο να τρώτε φρέσκα λαχανικά, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υγιεινής διατροφής.

Ο λόγος που ακούσατε την, δυστυχώς διαδεδομένη, απαγόρευση είναι πως η “αραίωση” του αίματος σας εξαρτάται από την ποσότητα ωμών λαχανικών που τρώτε. Οι ουσίες που καταργεί το Sintrom για να “αραιώνει” το αίμα σας βρίσκονται (και) στα ωμά λαχανικά. Πρέπει λοιπόν να φροντίζετε ώστε να μην μεταβάλλεται σε μεγάλο βαθμό η ποσότητα λαχανικών που καταναλώνετε. Αν, για παράδειγμα, έχει ρυθμιστεί η δόση του Sintrom σε μια περίοδο που ΔΕΝ τρώγατε καθόλου λαχανικά και αρχίσετε να τρώτε καθημερινά μεγάλες ποσότητες, είναι πιθανό να μην έχετε την επιδιωκόμενη “αραίωση” του αίματος. Επικίνδυνη είναι ωστόσο και η διακοπή των λαχανικών που παλαιότερα τρώγατε, επειδή ακούσατε πως “απαγορεύονται”, αφού μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη “αραίωση” του αίματος σας και αιμορραγία.

Σημασία τελικώς έχει να μην μεταβάλλονται εντυπωσιακά οι διατροφικές σας συνήθειες όσον αφορά στα ωμά λαχανικά. Όταν αυτό συμβεί, για λόγους που δεν μπορείτε να ελέγξετε, καλό είναι να εξετάζεται ο χρόνος προθρομβίνης (INR) και να προσαρμόζεται η δόση του Sintrom.

 

 

| Home | Καρδιά | Εξετάσεις | Παθήσεις | Επείγοντα | Φάρμακα | Οδηγίες |

| Λεξικό των καρδιολογικών όρων |

| Υπέρταση | Έμφραγμα | Υψηλή χοληστερίνη | Αρρυθμίες |

 

Σοβαρή Υπενθύμιση: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology Web Site έχουν σαν μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν αποτελούν πρόταση για οποιαδήποτε-ιατρική-διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία. Προτείνεται τα ανωτέρω να γίνονται σε συνεννόηση με τον γιατρό σας η άλλους επαγγελματίες υγείας.

Η ιατρική είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστήμη και η θεραπεία δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένη. Η νέα έρευνα αλλάζει καθημερινά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδείξεις. Το InCardiology προσπαθεί να παρέχει ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες που είναι αποδεκτές γενικά μέσα στα ιατρικά πρότυπα κατά την διάρκεια της δημοσίευσης. Εντούτοις, δεδομένου ότι η ιατρική επιστήμη αλλάζει συνεχώς και το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα δυνατό το InCardiology δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβείς ή πλήρεις, ούτε είναι υπεύθυνο για τυχόν παραλείψεις, λάθη ή για τα αποτελέσματα της χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών.

Ο αναγνώστης πρέπει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology από άλλες πηγές πριν από τη χρήση και ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα, όλες οι δόσεις, οι ενδείξεις, και οι αντενδείξεις των φαρμάκων πρέπει να επιβεβαιωθούν στο πληροφοριακό ένθετο των συσκευασιών των φαρμάκων. Η χρήση των εμπορικών ονομασιών των φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς-πληροφοριακούς λόγους και δεν υποδηλώνει μεροληψία υπέρ αυτών.

Το InCardiology δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τη ζημιά ή την επιπλοκή που μπορεί να προκύψει με την εφαρμογή των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του. Για κάθε απορία στείλε e-mail.

Copyright © 1999-2013 InCardiology