| Λεξικό| Υπέρταση| Έμφραγμα| Υψηλή χοληστερίνη |

  

VIAGRA

Η παρασκευή ενός φαρμάκου

14. ΥΠΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΡΗΤΙΝΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ

 • Χολεστυραμίνη (Questran)

ΦΙΒΡΑΤΕΣ

 • Βεζαφιβράτη (Bezalip)

 • Γεμφιβροζίλη (Lopid)

 • Κλοφιβράτη (Atromid-s)

 • Φαινοφιβράτη (Lipanthyl)

ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ

 • Ασιπιμάξη (Olbetam)

ΣΤΑΤΙΝΕΣ

 • Λοβoστατίνη (Mevacor)

 • Πραβαστατίνη (Pravachol)

 • Σιμβαστατίνη (Zocor, Lepur)

 • Ατροβαστατίνη (Lipitor)

 • Ροσουβαστατίνη (Crestor)

 • Φλουβαστατίνη (Lescol)

ΕΝΤΕΡΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ

Ezetimibe

2. ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ

ΘΕΙΑΖΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

 • Ινδαπαμίδη (Fludex)

 • Χλωροθαλιδόνη (Hygroton)

ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΛΗΣ

 • Βουμετανίδη (Burinex)

 • Φουροσεμίδη (Lasix)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΛΙΟΥ

 • Αμιλορίδη + υδροχλωρο-θειαζίδη (Moduretic, Tiaden)

 • Αμιλορίδη + φουροσεμίδη (Frumil)

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ

 • Σπειρονο-λακτόνη (Aldactone)

 • Inspra

3. ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΑ

ΤΑΞΗ Ι

 • Κινιδίνη (Hydroquinidine, Kinidin durules)

 • Δισοπυραμίδη (Rythmodan)

 • Προκαιναμίδη (Pronestyl)

 • Φαινυτοίνη (Epanutin)

 • Λιδοκαίνη (Xylocaine)

 • Μεξιλετίνη (Mexitil)

 • Προπαφαινόνη (Rytmonorm)

ΤΑΞΗ II

 • Β-αναστολείς (Inderal, Lopresor, Neocardron, Tenormin, Pactens, Selectol, Dilatrend, Claripen, Lobivon)

ΤΑΞΗ ΙΙΙ

 • Αμιωδαρόνη (Angoron)

 • Σοταλόλη (Sotalol)

ΤΑΞΗ IV

 • Βεραπαμίλη (Isoptin)

 • Διλτιαζεμη (Dipen, Cardil, Tildiem)

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ lf

4. B-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ)

 • Καρβεδιλόλη (Claripen, Dilatrend)

 • Νεμπιβολόλη (Lobivon)

 • Μετοπρολόλη (Lopresor)

 • Ατενολόλη (Tenormin)

 • Βηταξολόλη (Pactens)

 • Πινδολόλη (Visken)

 • Προπρανολόλη (Inderal)

 • Σελιπρολόλη (Selectol)

 • Σοταλόλη (Sotalol)

5. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ

 • Ζοφενοπρίλης (Zofepril)

 • Καπτοπρίλη (Cαpoten)

 • Εναλαπρίλη (Renitec)

 • Κιναπρίλη (Accupron)

 • Λισινοπρίλη (Z-bec, Zestril)

 • Μπεναζεπρίλη (Cibacen)

 • Περινδοπρίλη (Cοversyl)

 • Ραμιπρίλη (Triatec)

 • Σιλαζαπρίλη (Vascace)

 • Τραντολαπρίλη (Odrik)

 • Φοσινοπρίλη (Mοnοplil)

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ ΙΙ

 • Λοσαρτάνη (Cozaar)

 • Ιρβεσαρτάνη (Αprovel, Karvea)

 • Bαλσαρτάνη (Dalzad, Diovan)

 • Ολμεσαρτάνη (Olartan, Olmetec)

 • Καντεσαρτάνη (Atacand)

 • Επροσαρτάνη (Teveten)

 • Τελμισαρτάνη (Micardis, Pritor)

7. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΡΕΝΙΝΗΣ

 • Αλισκιρένη (Rasilez)

8. ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ

ΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟ ΚΝΣ

 • Κλονιδίνη (Catapresan)

 • Μεθυλντόπα (Αldomet)

Α-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ

 • Πραζοσίνη (Minipress)

 • Τεραζοσίνη (Hytrin)

 • Φαιντολαμίνη (Regitin)

 • Φαινοξυβενζαμίνη (Dibenyline)

ΑΓΓΕΙΟΔΙΟΣΤΑΛΤΙΚΑ

 • Διυδραλαζίνη (Nepresol)

 • Μinoxidil (Loniten)

 • Διαζοξείδη (Hyperstat)

 • Νιτροπρωσσικό νάτριο (Sodium nitroprusside dihydrate)

9. ΝΙΤΡΩΔΗ

 • Γλυκερίνη τρινιτρική (Nitrolingual, Trinitrine simple, Nitrodyl, Pancοran)

 • Ισοσορβίτης δινιτρικός (Pensordil)

 • Ισοσορβίτης μονονιτρικός (Monosordil, Isomon, Monoryth)

10. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

 • Αμλοδιπίνη (Norvasc, Amlopen)

 • Διλτιαζεμη (Dipen, Cardil, Tildiem)

 • Ισραδιπίνη (Lomir)

 • Νισολδιπίνη (Syscor)

 • Νιτρενδιπίνη (Baypress)

 • Νιφεδιπίνη (Adalat)

 • Φελοδιπίνη (Plendil)

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ

 • Τριμεταζιδίνη (Vastarel)

12. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ

ΗΠΑΡΙΝΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

 • Ηπαρίνη (Heρarιn)

 • Καλσιπαρίνη (Calciparine)

ΗΠΑΡΙΝΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

 • Ενοξαπαρίνη (Clexαne)

 • Ναδροπαρίνη (Fraxiparine)

ΑΠΟ ΣΤΟΜΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ

 • Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (Ασπιρίνη, Salospir)

 • Τικλοπιδίνη (Ticlid, Ticlodone)

 • Triflusal (Aflen)

 • Κλοπιδογρέλη (Iscover, Plavix, Clovelen))

ΘΡΟΜΒΟΛΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 • Αλτεπλάση ή r-tpa (Actilyse)

 • Ανιστρεπλάση (Eminase)

 • Στρεπτοκινάση (Streptase)

13. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ

 • Πρωταμίνη θειική (Protamine sulphate leo)

 • Τρανεξαμικό οξύ (Transamin)

1.ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΙΝΟΤΡΟΠΗ ΔΡΑΣΗ

ΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ

 • Διγοξίνη (Digoxin, Lanoxin)

 • Μεθυλοδιγοξίνη (Lanitop)

ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΜΙΜΗΤΙΚΑ

 • Δοβουταμίνη (Inotrex)

 • Ντοπαμίνη (Dinatra)

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕ- ΡΑΣΗΣ

 • Μιλρινόνη (Corotrope)

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

 

 


    

Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων

   

 

Χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της υπερχοληστεριναιμίας. Δρουν, όπως αναφέρθηκε, δεσμεύοντας τα χολικά οξέα στο έντερο και εμποδίζοντας έτσι την επαναπορρόφησή τους και τη μεταφορά τους στο ήπαρ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή μεγαλύτερων ποσοτήτων χοληστερίνης σε χολικά οξέα. Τέλος, αυξάνεται η δραστηριότητα των ηπατικών υποδοχέων της LDL με αποτέλεσμα την ηυξημένη αποικοδόμηση της LDL-χοληστερίνης. Έτσι τα φάρμακα αυτά ελαττώνουν δραστικά την LDL-χοληστερίνη, μπορεί όμως να επιδεινώσουν την υπερτριγλυκεριδαιμία.

ΧΟΛΕΣΤΥΡΑΜΙΝΗ

Ενδείξεις: Τύπού ΙΙα υπερλιπιδαιμία (αμιγής υπερχοληστεριναιμία) σε ασθενείς πού δεν απαντούν επαρκώς στη δίαιτα και άλλα κατάλληλα μέτρα. Λοιπές ενδείξεις

Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στο φάρμακο, πλήρης απόφραξη χοληφόρων.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Δυσκοιλιότητα, κοιλιακά άλγη, μετεωρισμός, ερυγές, ναυτία, εμετοί, οπισθοστερνικός καύσος, ανορεξία, διάρροια, στεατόρροια, αιμορροΐδες. Εξάνθημα, αιμορραγική διάθεση λόγω υποπροθρομβιναιμίας. Ανεπάρκεια βιταμίνης Α και D. Υπερχλωραιμική οξέωση, ιδιαίτερα στα παιδιά, υπερτριγλυκεριδαιμία, οστεοπόρωση σε μακροχρόνια λήψη. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, θρομβοφλεβίτιδα, ισχαιμία μυοκαρδίού, αρθρίτιδα, οσφυαλγία, μυαλγίες, ιρίτιδα, αιματουρία, αύξηση ή απώλεια βάρους. Διαταραχές στην επαναναρρόφηση άλλων φαρμάκων.

Αλληλεπιδράσεις: Σε σύγχρονη λήψη καθυστερεί ή εμποδίζει την απορρόφηση από το έντερο πολλών φαρμάκων όπως: κουμαρινικά, φαινυλοβουταζόνη, χλωροθειαζίδη, καρδιακές γλυκοσίδες, πενικιλλίνη, τετρακυκλίνη, φαινοβαρβιτάλη, φυλλικό οξύ, σίδηρος, ορμόνες θυρεοειδούς, κεφαλοσπορίνες, κλινδαμυκίνη, τριμεθοπρίμη. Εμποδίζει την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμίνων Α, D και Κ.

Προσοχή στη χορήγηση: Σε μακροχρόνια χορήγηση να λαμβάνεται πρόνοια χορήγησης βιταμινών Α, D, Κ και φυλλικού οξέος. Να καταβάλλεται προσπάθεια αποφυγής της δυσκοιλιότητας ιδιαίτερα σε άτομα με αρτηριοσκλήρύνση ή αιμορροίδες. Περιοδικός προσδιορισμός των τριγλυκεριδίων τον πλάσματος. Η λήψη να γίνεται μακριά από τη λήψη άλλων φαρμάκων. Να λαμβάνεται πάντα διαλυμένη με υγρά.

Δοσολογία: Από το στόμα: Αρχικώς 4 gr 3 φορές την ημέρα πριν από τα γεύματα διαλυμένα σε νερό ή χυμό φρούτων. Δόση συντήρησης: 4-6 g/6-8 ώρες. Παιδιά: η δόση δεν είναι καθορισμένη. Εναρξη με χαμηλές δόσεις και αύξηση αναλόγως με την κλινική και εργαστηριακή ανταπόκριση. Συνήθης δόση συντήρησης 16 g/24ωρο.

Ιδιοσκευάσματα: QUESTRAN/B.M.S. (ΙΦΕΤ): powd 4g/sachx 24

ΚΟΛΕΣΤΙΠΟΛΗ

Δοσολογία: 5 g 1-2 φορές την ημέρα πού μπορεί να αυξηθεί, αν είναι απαραίτητο σε διάστημα 1-2 μηνών μέχρι 30 g ημερησίως σε μία ή δύο διαιρεμένες δόσεις.

Λοιπά: Βλ. χολεστυραμίνη.

 

Το Βήμα του Καρδιοπαθούς

 

Το Blog των καρδιοπαθειών

 

Περισσότερα...


Μάθε για την ανατομία και φυσιολογία της καρδιάς

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πληροφορίες για διατροφή 

και δίαιτες

Η υγιεινή διατροφή εξασφαλίζει γερή καρδιά και σώμα.

Διάβασε  για

 • Δίαιτες

 • Μεσογειακή

    διατροφή

 • Βιταμίνες,

     ιχνοστοιχεία

Περισσότερα...


Go Shopping!

      

 

Προστάτεψε

μια ζωή 

Μπορείς...

 

 

| Home | Καρδιά | Εξετάσεις | Παθήσεις | Επείγοντα | Φάρμακα | Οδηγίες |

| Λεξικό των καρδιολογικών όρων |

| Υπέρταση | Έμφραγμα | Υψηλή χοληστερίνη | Αρρυθμίες |

 

Σοβαρή Υπενθύμιση: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology Web Site έχουν σαν μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν αποτελούν πρόταση για οποιαδήποτε-ιατρική-διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία. Προτείνεται τα ανωτέρω να γίνονται σε συνεννόηση με τον γιατρό σας η άλλους επαγγελματίες υγείας.

Η ιατρική είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστήμη και η θεραπεία δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένη. Η νέα έρευνα αλλάζει καθημερινά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδείξεις. Το InCardiology προσπαθεί να παρέχει ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες που είναι αποδεκτές γενικά μέσα στα ιατρικά πρότυπα κατά την διάρκεια της δημοσίευσης. Εντούτοις, δεδομένου ότι η ιατρική επιστήμη αλλάζει συνεχώς και το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα δυνατό το InCardiology δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβείς ή πλήρεις, ούτε είναι υπεύθυνο για τυχόν παραλείψεις, λάθη ή για τα αποτελέσματα της χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών.

Ο αναγνώστης πρέπει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology από άλλες πηγές πριν από τη χρήση και ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα, όλες οι δόσεις, οι ενδείξεις, και οι αντενδείξεις των φαρμάκων πρέπει να επιβεβαιωθούν στο πληροφοριακό ένθετο των συσκευασιών των φαρμάκων. Η χρήση των εμπορικών ονομασιών των φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς-πληροφοριακούς λόγους και δεν υποδηλώνει μεροληψία υπέρ αυτών.

Το InCardiology δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τη ζημιά ή την επιπλοκή που μπορεί να προκύψει με την εφαρμογή των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του. Για κάθε απορία στείλε e-mail.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Copyright © 1999-2013 InCardiology