Πρώτες βοήθειες

Πρώτες βοήθειες είναι οι ενέργειες που γίνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για την αρχική φροντίδα του αρρώστου ή τραυματισμένου μέχρι να φτάσει σε ιατρική βάση.

Πριν παράσχεις πρώτες βοήθειες σκέψου

 • Ο άρρωστος αντιδρά από μόνος του, στις φωνές ή στο τσίμπημα;

 • Υπάρχει στο περιβάλλον κίνδυνος για σένα, τον άρρωστο, ή για άλλους;

 • Είναι οι ανώτεροι αναπνευστικοί αγωγοί ανοικτοί για να μπορεί ο αέρας να περνά στα πνευμόνια;

Έλεγχος ζωτικών σημείων

Υπάρχει κυκλοφορία ψηλαφώντας τον καρωτιδικό σφυγμό;

 Δες πως γίνεται ο έλεγχος της κυκλοφορίας (Εικόνα 1).

Ο άρρωστος έχει αναπνοή από μόνος του;

Δες πως γίνεται ο έλεγχος της αναπνοής (Εικόνα 2).

Ενέργειες ανάλογα με τα ανωτέρω ευρήματα

Ο άρρωστος αντιδρά και έχει δική του αναπνοή και σφυγμό.

 • Προστάτεψε τον άρρωστο, και τηλεφώνησε στο 166.

Ο άρρωστος δεν αντιδρά αλλά έχει δική του αναπνοή και σφυγμό.

 • Προστάτεψε τον άρρωστο, και τηλεφώνησε στο 166.

 • Καθάρισε τις ανώτερες αναπνευστικές οδούς.

Ο άρρωστος δεν αντιδρά, δεν έχει δική του αναπνοή αλλά έχει δικό του σφυγμό.

 • Προστάτεψε τον άρρωστο, και τηλεφώνησε στο 166.

 • Καθάρισε τις ανώτερες αναπνευστικές οδούς.

 • Κάνε τεχνική αναπνοή (όχι θωρακικές συμπιέσεις).

 • Κάθε τόσο έλεγχε τον σφυγμό του, και τις αναπνοές του.

Ο άρρωστος δεν αντιδρά αλλά δεν έχει ούτε δική του αναπνοή ούτε δικό του σφυγμό.

 • Προστάτεψε τον άρρωστο, και τηλεφώνησε στο 166.

 • Κάνε τεχνική αναπνοή και θωρακικές συμπιέσεις

Με ποια συχνότητα γίνονται η τεχνική αναπνοή και οι θωρακικές συμπιέσεις

Α) Εάν ο άρρωστος χρειάζεται μόνο τεχνική αναπνοή

 •  Δίνεις 10-12 αναπνοές κάθε λεπτό

Β) Εάν ο άρρωστος χρειάζεται τεχνική αναπνοή και θωρακικές συμπιέσεις

 • Εάν είσαι μόνος σου δίνεις 2 αναπνοές και εν συνεχεία κάνεις 30 θωρακικές συμπιέσεις. Εν συνεχεία ο ανωτέρω κύκλος επαναλαμβάνεται.

 • Εάν είναι δύο άτομα, ο ένας δίδει 2 αναπνοές σταματά και συνεχίζει ο δεύτερος με 30 θωρακικές συμπιέσεις. Εν συνεχεία ο κύκλος επαναλαμβάνεται.